Disclaimer

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Lian van Rens en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van Lian van Rens.

De door Lian van Rens verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. Lian van Rens streeft ernaar om de website constant te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds actueel is.

De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze website. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, zijn niet door Lian van Rens ingericht en worden niet door Lian van Rens gemaakt.

Deze website kan klikbare links bevatten naar websites van derden. Lian van Rens heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud van de websites van derden. Lian van Rens aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit het gebruik van websites van derden.

Lian van Rens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een website die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

Proclaimer

Lian van Rens is verantwoordelijk voor de informatie op deze website. Klopt er iets niet op deze website of werkt deze niet naar behoren? Laat het mij alsjeblieft weten door een e-mail te sturen naar info@lianvanrens.nl.